Kodukord

Klubi jätab endale õiguse valida kliente.

· 1. klubisse ei ole lubatud:

· 1.1 siseneda relvaga või esemetega, mis võivad osutuda ohtlikuks külastajate ja töötajate elule ning tervisele. Relvi me hoiule ei võta.

· 1.2 tuua kaasa ja tarbida klubis kaasa toodud jooke või sööke. Klubil on õigus kaasa toodud joogid ja söögid võtta saalist lahkumiseni hoiule või määrata teenustasu 35€ raja iga tunni kasutuse kohta.

· 1.3 tuua klubi ruumidesse endaga kaasa loomi.

· 2. meil on õigus kontrollida käesoleva sisekorra eeskirja nõuetest kinnipidamist ning nende eiramise korral keelduda külastajat teenindamast ja paluda tal klubist lahkuda.

· 3. me ei teenindada ega luba oma ruumidesse ja/või palume koheselt lahkuda isikutel, kes on alkoholi liigjoobes või narkootiliste ja psühhotroopsete ainete mõju all.

· 4. klubi jätab endale õiguse otsustada, keda lubada klubisse ja keda mitte, põhjendamata oma otsust.

· 5. klubi külastaja on kohustatud käituma viisakalt ja lugupidavalt kaaskülastajate vastu ning suhtuma kaaskülastajatesse heatahtlikult ja sõbralikult. Käesoleva nõude rikkumisel on klubi töötajatel õigus rikkuja klubist eemaldada.

· 6. külastaja, kes lõhub või rikub klubi inventari (ka lauanõud, kompensatsioon kuni 60€), ja bowlingu seadmed (kompensatsioon kuni 1600€), on kohustatud koheselt hüvitama tema poolt tekitatud kahju täies ulatuses vastavalt hinnakirjale. Kviitungi hüvitatud summa kohta saab peakassast tööpäevadel kell 12.00-17.00.

· 7. klubi ei vastuta klientide isiklike asjade eest.

· 8. külastajatel on õigus esitada tekkinud pretensioonid klubi juhtkonnale või vastutavale töötajale, kelle otsus vaidlusaluses küsimuses antud olukorras on lõplik ja täitmiseks kohustuslik. Vastutav töötaja on kohustatud lähtuma otsuste tegemisel sisekorra eeskirjadest ning kõigi külastajate turvalisuse kriteeriumist. Juhatus lahendab kaebused 7 päeva jooksul alates nende kättesaamise momendist. Kõik muud küsimused ja arusaamatused lahendatakse vastavalt EV seadustele.

· 9. broneeritud radade eest tuleb tasuda täies ulatuses.

· 10. broneering kaotab kehtivuse 10 minutise hilinemise järel.

· 11. piljardilauad ei kuulu eelbroneerimisele.

Bowlingumängu head tavad

· Vaheta kindlasti enne mängimaasumist välisjalanõud spetsiaalsete bowlingujalatsite vastu.
· Ära tarbi bowlingu- ja hoovõturajal sööke/jooke, sest see võib rikkuda rajakatet.Tee seda selleks ettenähtud laudade taga. ei Saalis ei ole lubatud kaasa võtta ega tarbida oma sööke/jooke, kehtivad vaid ühekordsed kokkulepped administratsiooniga.
· Kui mängu jooksul tekkib tõrkeid või juhtub midagi rajaga, teavita sellest koheselt töötajaid. Aitame hea meelega.
· Kui kurikad on ees, ole juba valmis viskama. Kuid ära viska enne, kui latt on üles tõusnud, muidu võid vigastada oma palli ja tõstemasinat.
· Ära kasuta teise mängija palli ilma luba küsimata.
· Järgi parema käe reeglit. Paremal käel oleval mängijal on õigus enne oma vise sooritada kui satute üheaegselt hoovõturajale.
· Kui oled hoovõturajal, ära viida liiga palju aega sihtimise ja valmistumisega.
· Vanemad, palun jälgige mängu ajal oma lapsi, et nad ei tekitaks ohtlike olukordi ei endale ega kaasmängijatele.
· Ülepingutatud “loopimine” rikub su enda mängu ja kahjustab rada.
· Ära kasuta solvavat kõnepruuki ja nilbeid zheste.
· Mõnusa õhkkonna loomiseks püüa jääda oma rajatsooni.

Mängi, et võita, kuid oska olla ka suurepärane kaotaja.