fbpx

Seenior Kap 2019 kevad

AMB SEENIOR KAP (käesoleva aja parim)

Seenioride võistlused bowlingus

 

Aeg: eelvoorud 14. jaanuar 2019 kuni 07. aprill 2019
Võistluse korraldaja:  AMB
Koht: Al Mare Bowlingusaal, Paldiski mnt 96, Tallinn
Akadeemia Bowling, Akadeemia tee 30, Tallinn

Võistluse liik: individuaalvõistlus
Võistlusmaks:  puudub.
Registreerimine: Al Mare Bowlingusaalis
Akadeemia Bowlingusaalis

Peakohtunik: Ülo Reiman
Kontakt: amb@amb.ee

Kutsetega võistlus.
Seenioride võistlustel järgitakse käesolevat juhendit ja juhendis reguleerimata küsimustes Eesti Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmääruseid.

Osalemisõigus ja registreerimine

Võistlusest võivad osa võtta kõik seenior võistlusklassi kuuluvad bowlingumängijad vanuses 60+, kes on kutsutud võistlusest osalema. Lisaks korraldajale võivad osalema kutsuda ka võistlusel juba registreeritud mängijad kooskõlastades selle korraldajaga.

Võistlusele registreerumisel tuleb ära tähendada Võistleja nimi ja sünniaasta.

  • Võistluskirjeldus ja paremuse selgitamine

Võistlus koosneb kolmest 4-nädalasest etapist ja finaalvõistlusest.

Võistlussooritusest tuleb teavitada saali töötajat ja küsida tema käest märkeleht. Arvesse läheb ainult teavitatud mäng. Ühel päeval on võimalik sooritada üks võistluse arvesse minev mäng.

Võistluse arvestusse läheb etapi iga nädala 1 parim tulemus, millele lisatakse vanuse boonuspunktid. Vanuse boonuspunktid omistatakse mängijale iga vanuse aasta eest, mis ületab 60 eluaastat. Näide: 61 a. vanuse puhul 1 boonuspunkt, 62 a. vanuse puhul 2 boonuspunkti jne. Vanuse boonuspunktid arvutatakse kalendriaasta järgi.

Tulemust võib nädala jooksul ümber mängida piiramatu arv kordi.

Iga etapi lõpus summeeritakse nelja nädala kolm parimat tulemust, mille alusel selgitatakse välja etapi võitja.

Iga etapi kokkuvõttes pingerea alusel omistatakse mängijatele kohapunktid.

Etapi võitja saab täpselt nii palju kohapunkte, kui oli etapil osalejaid. Paremuselt teine mängija saab 1 punkti vähem jne. kuni viimane koht saab 1 punkti.

Järgnevalt on toodud näidis kohapunktide jaotusest 15 osaleja puhul:

 

Koht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kohapunktid 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Etappide kohapunktid summeeritakse ja need lähevad kaasa finaalvõistlusele.

Arvestust peetakse eraldi naiste ja meeste arvestuses.

 

Finaal

Finaal toimub 09 aprillil 2019 kell 12.00

Finaali pääsevad rohkem kohapunkte saavutanud 10 mees- ja 10 naismängijat.
Eelvoorus saavutatud võidupunktid võetakse kaasa. 2 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Soojenduseks 10 min. algusrajal.

Võistluse võidab mängija, kes saavutab 2 sarja summana koos vanuse boonuspunktidega kokku enim punkte koos kohapunktidega.

Näide:

Mängija sai eelvoorudes kokku 25 kohapunkti.
Finaalis mängis esimese sarja 125 punkti (koos boonusega), teise sarja 140 punkti (koos boonusega). Kokku tuleb 125 + 140 + 25 = 290
Seega finaali tulemuseks tuleks 290 punkti

Tasapunktiseisude lahendamine

Finaali pääsuks võrdsete kohapunktide korral määrab paremusjärjestuse eelvoorudes saavutatud parim üksikmängu tulemus. Selle võrdsuse korral arvestatakse paremuselt teist jne. sarja.

Finaalis võrdsete punktide korral on parim mängija, kellel oli parem finaalis visatud viimane sari, selle võrdsuse korral eelmine sari.

Tasapunktiseisu lahendamisel arvestatakse ainult puhast tulemust, ilma boonuspunktideta.

  • Autasustamine

Iga tapi parimale nais- ja meesmängijale eriauhind.
Finaali võitjaid autasustatakse karikatega.

Finaali parimale kolmele nais- ja meesmängijale eriauhinnad

  • Etappide toimumisajad

I ETAPP

Nädal 1         14.01.2019 – 20.01.2019
Nädal 2         21.01.2019 – 27.01.2019
Nädal 3         28.01.2019 – 03.02.2019
Nädal 4         04.02.2019 – 10.02.2019

II ETAPP

Nädal 1 –      11.02.2019 – 17.02.2019
Nädal 2 –      18.02.2019 – 24.02.2019
Nädal 3 –      25.02.2019 – 03.03.2019
Nädal 4 –       04.03.2019 – 10.03.2019

III ETAPP

Nädal 1 –      11.03.2019 – 17.03.2019
Nädal 2 –      18.03.2019 – 24.03.2019
Nädal 3 –      25.03.2019 – 31.03.2019
Nädal 4 –       01.04.2019 – 07.04.2019


  • Muud sätted

Radade kasutamise eest tuleb tasuda tavapäraselt vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Tulemused avaldatakse AMB saalis teadete tahvlil ja internetilehel www.amb.ee

 

Akadeemia Bowling | Akadeemia tee 30 | +372 656 0646 | Andilaid OÜ | e-mail: amb@amb.ee